Wat is psychosociale therapie?

Therapie is een bewustwordings- en veranderingsproces. Het geeft inzicht in jezelf en in je gedrag. Zowel heden als verleden komen aan de orde. Dat helpt om gedragspatronen in je leven te ontdekken en zo nodig nieuwe aan te leren. Spannend? Zeker, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Als psychosociaal therapeut zie ik je als een uniek mens met kwaliteiten die bij jou passen. In de gesprekken let ik op de samenhang tussen ziel, geest en lichaam. Ook verlies ik jouw mens- en godsbeeld niet uit het oog. Om hieraan tegemoet te komen, bied ik zorg op maat.

Daarom pas ik integratieve therapie toe, waarin verschillende methoden elkaar aanvullen:

  • Psycho-educatie
  • Transactionele Analyse
  • Gestalttherapie
  • Rationele Emotieve Therapie
  • Cognitieve Gedrags Therapie
Cookie-instellingen